حرف م أبجدية إشاريه

ص=۹۰ ٬ م = ۴۰ ٬ د =۴ جمع=۱۳۴. يك روش دیگر هم همینطوربه عدد 132 می رسد : کلمه محمد(ص) را به صورت ملفوظی بنویسید = (م ی م) (ح ا ) (م ی م ) (د ا ل) به حروف اول هر حرف ملفوظی زبر و حرف دومی و یا سومی را بینات می گویند حال شما بینات اسم محمد

2023-02-01
    مخطط رقم 11 ظ ع 1423 عرعر
  1. كوكب الأمومة
  2. برای سهولت در حفظ کردن
  3. حِرف إبداعية في 5 دقائق
  4. 1غظضذخثت4ساقط84ساقط84 حرئف
  5. حروف ابجد و معجزه 19 قران
  6. صَمَمْتُ**، **أَصُمُّ**،** صُمَّ**، مص