س ل

L = Serum Gegen LiebesLeidenshaft, Sadegh Hedayat. (سرم ضد رنج عشق) نام داستان کوتاهی از صادق هدایت است که نخستین بار در مجموعه ی سایه‌ روشن در سال 1312 به چاپ رسید

2023-02-02
    خ لق الإيثار
  1. zle
  2. 3,239 likes · 268 talking about this
  3. ـريـ
  4. ـابة أحد أطفالهما
  5. Ameen
  6. More details
  7. ِّ